6368

به گزارش شبکه خبربوشهر، رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت ثبت بین‌المللی موزة تاریخ پزشکی خلیج فارس در شورای بین‌المللی موزه‌ها پیامی به متن زیر صادر کرد.

 

بسمه تعالی

حرفة مقدس پزشکی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان جهان بوده است و با وجود مراکز علمی چون دانشگاه جندی شاپور و مراکز درمانی در حاشیة خلیج فارس و مراودات علمی با سایر کشورها از جمله چین و هند تا آفریقا و اروپا باعث شده این منطقه به گذرگاهی علمی بین شرق و غرب قلمداد شود و با وجود انسان‌های فرهیخته و از خودگذشته در این رشته، آثاری ماندگاری از آن‌ها در جامعه به جای مانده که روشنگر آینده این حرفه بوده است.

استاد ایرج نبی‌پورعزیز تلاش‌های بی‌وقفة چندین ساله شما در جهت جمع‌آوری، حفظ و معرفی آثار ماندگار اساتید پزشکی در منطقه خلیج فارس ستودنی است که این اقدام با راه‌اندازی موزة تاریخ پزشکی خلیج فارس موجب شده تا علاقمندان به علم پزشکی بتوانند از این مجموعه علمیو تاریخی و این گنجینه ارزشمند بهره‌مند شوند.

یقیناً ثبت موزة تاریخ پزشکی خلیج فارس در شورای بین‌اللمی موزه‌ها به عنوان دومین موزه تاریخ پزشکی ایران و یازدهمین از نوع خود در آسیا، نشان از غنای علمی و فرهنگی این مجموعة گرانسنگ دارد و باعث مراودات علمی و فرهنگی با سایر مراکز علمی و پژوهشی خواهد شد.

ضمن تبریک ثبت جهانی موزة تاریخ پزشکی خلیج فارس امیدوارم با تلاش‌های همه جانبه بتوانیم گام‌هایی استوار در جهت استفاده از تجربیات گذشتگان و به روزآوری آن‌ها برداریم و شاهد تربیت پزشکانی متخصص و اندیشمندانی برجسته باشیم.

دکتر سعید کشمیری

18/07/1397

تبلیغات